Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 523/23

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
I Wydział Cywilny
ul. Kamiennogórska 26
60-179 Poznań

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.04.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Henryk Pakulski, Alina Zofia Pakulska

O TREŚCI

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny ogłasza, że
pod sygn. akt: I Ns 523/23, z wniosku Miasta Chełm powadzone jest postępowanie o
stwierdzenie nabycia spadku po: Henryku Pakulskim, zmarłym w dniu 30.05.2005 r.,
ostatnio zamieszkałym w Poznaniu oraz po Alinie Zofii Pakulskiej, z domu Dębskiej
zm. 21.04.2015 r., ostatnio zamieszkałej w Poznaniu. Spadek po Henryku Pakulskim
obejmuje udziały w nieruchomościach położonych w Chełmie przy ul. św. Mikołaja 12
(KW Nr: HIP 123) oraz przy ul. Lubelskiej 64 (KW Nr: LU1C/00003615/7).

Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu Rejonowego i udowodnili
nabycie spadku, pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.

Miejscowość:
Województwo: wielkopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.07.2024