Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 85/24

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.05.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Witold Bogumił Hubert

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach Wydział I Cywilny toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 85/24 z wniosku Beaty Hubert i Renaty Karalus o stwierdzenie nabycia spadku po Witoldzie Bogumile Hubert, synu Witolda i Wacławy, zmarłym w dniu 20 sierpnia 2023 roku w Skierniewicach, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Skierniewicach. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci przy stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.08.2024