Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 513/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.05.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

OGŁOSZENIE W TRYBIE ART. 672 K.P.C.


W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 513/23 toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej - Remogny o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Janowskiej z domu Nerlewskiej, córce Henryka i Wandy z domu Zimowskiej, zmarłej w dniu 11 kwietnia 2022 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi.
Skład majątku spadkowego nie jest znany.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.08.2024