Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II Ns 51/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.05.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia II Wydział Cywilny w Łodzi w sprawie II Ns 51/23 z wniosku Adir Fallek, Amit Fallek, Ortal Fallek, Reut Fallek, Rotem Fallek, Elon Fallek, Oded Fallek przy udziale kuratora spadku po Rafale Milgrom o stwierdzenie nabycia spadku po Marlenie Milgrom, córce Rafała i Mirli z domu Milgrom, urodzonej w dniu 2 maja 1936r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi, uznanej za zmarłą w dniu 31 grudnia 1946r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi sygn. akt II Ns 709/21 - wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.08.2024