Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I C 233/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.05.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Agnieszka Gładka, Mateusz Gładki, Klaudia Gładka, Łukasz Gładki

O TREŚCI

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Nagórskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Skierniewicach
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Agnieszki Gładkiej, Mateusza Gładkiego, Klaudii Gładkiej i Łukasza Gładkiego

w sprawie z powództwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Skierniewicach
przeciwko Agnieszce Gładkiej, Mateuszowi Gładkiemu, Klaudii Gładkiej i Łukaszowi Gładkiemu
o opróżnienie lokalu mieszkalnego

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.06.2024