Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: ICo 171/24

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.05.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Mariusz Mikituła

O TREŚCI

Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Agnieszki Bistuły, prowadzącej Kancelarię Adwokacką przy ul. Górnej 17H w Aleksandrowie Łódzkim dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Mariusza Mikituły w sprawie egzekucyjnej Km 86/23 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Annę Sikorę.

Pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.06.2024