Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 117/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 06.06.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Janina Ogorzałek, Wojciech Ogorzałek

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach pod sygnaturą I Ns 117/23 toczy się postępowanie z wniosku Ireny Ogorzałek o stwierdzenie nabycia przez Janinę Ogorzałek i Wojciecha Ogorzałek z dniem 4 listopada 1971 r. na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych prawa własności położonych w Cieniawie, gmina Grybów, powiat nowosądecki, działek ewidencyjnych: nr 101 o powierzchni 0,58 ha, powstałej z pgr. 1030/16, nr 181 o pow. 0,52 ha, powstałej z pgr. 915/1, 915/3, 916, nr 551 o pow. 0,61 ha, powstałej z pgr. 673, 674/1, 674/2, 675 - dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do przedmiotu postępowania pod rygorem pominięcia. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie ono wykazane.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.09.2024