Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II Ns 969/23

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
II Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Ogłoszenie sądowe

z dnia 06.06.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Adam Rząca

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym dla m.st. W969/23 toczy się postępowanie z wniosku Anny Świątkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Rząca, synu Andrzeja Rzący i Marii z domu Sokołowskiej, urodzonym w dniu 4 grudnia 1873 r. w Warszawie, zmarłym w dniu 12 lipca 1951 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kaliskiej 19 m. 21.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla. m. st. Warszawy w Warszawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.09.2024