Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II N 552/24

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.05.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Leokadii Danuty Bojgen

O TREŚCI

Sygn. akt II N 552/24
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny informuje, że w dniu 20 maja 2024 roku został złożony przez Mieczysława Jerzego Bojgen i Olivie Dominikę Hajduk wykaz inwentarza majątku spadkowego po Leokadii Danuty Bojgen (PESEL: 46120901960), urodzonej 09 grudnia 1946 roku, zmarłej dnia 14 maja 2023 roku w Łodzi, ostatnio zamieszkałej w Łodzi przy ul. Chryzantema 8A m 19. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 6381 k.p.c., to jest każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, jak i wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Referendarz Sądowy Piotr Parol

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.07.2024