Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 684/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.07.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Maria Serafinowicz

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 684/21 z wniosku Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Serafinowicz, z d. Słoń, córce Józefa i Leokadii, zmarłej w dniu 8 marca 2020 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.10.2024