Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 10258/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.07.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Sylwia Pokora

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 3416/23

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Aleksandry Wrońskiej pracownika sądu
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sylwii Pokory ostatnio zamieszkałej w ul. Łagiewnicka 80/98/323, 91-456 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły z siedzibą w Łodzi przeciwko Sylwii Pokorze o o zapłatę 3 713,20 zł
Sygn. akt XVIII 1 Nc 10258/23
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.08.2024