Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 11029/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.07.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Monika Szkudlarek

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 11029/23
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Natalii Szymańskiej pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (adres korespondencyjny Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, ul. Kościuszki 107/109)
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Moniki Szkudlarek ostatnio zamieszkałej w ul. Żubardzka 20/39, 91-032 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o zapłatę 6 567,77 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 11029/23


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.08.2024