Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: VIII Ns 8/08

Sąd Rejonowy w Sosnowcu
VIII Wydział Grodzki


Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.02.2008,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: wszystkie osoby będące spadkobiercami Jerzego Jędrzejewskiego

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział VIII Grodzki
w sprawie o sygn. akt VIII Ns 8/08
zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w Sosnowcu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.542,00 zł (dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) należnej adwokatowi Jerzemu Jędrzejewskiemu z tytułu sprawowanej przez niego obrony urzędu w sprawach:
VII K 34/05 - kwota 1.927,12 zł zasądzona prawomocnym wyrokiem z dnia 26 stycznia 2007 r., III K 712/06 - kwota 614,88 zł zasądzona prawomocnym wyrokiem z dnia 8 maja 2007 r., z tym zastrzeżeniem, że kwota tego depozytu ma być wypłacona osobom, które wykażą stosownymi dokumentami urzędowymi prawa do spadku po Jerzym Jędrzejewskim bez dodatkowych warunków.
Sąd wzywa wszystkie osoby będące spadkobiercami Jerzego Jędrzejewskiego do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009