Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: III K 309/08

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
III Wydział Karny
ul. 1 Maja 9
43-300 Bielsko-Biała

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.10.2008,
w sprawie: inne
Dotyczy: świadków wypadku drogowego w dniu 27 września 2007r.

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny
zwraca się z prośbą o zgłoszenie się w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 20, w sali nr 21, w dniu 17 listopada 2008 r. o godz. 11.00, w sprawie o sygn. III K 309/08 przez osoby, które posiadają informację o przebiegu zdarzenia drogowego, które miało miejsce w dniu 27 września 2007 roku około godziny 15.30 w Bielsku-Białej na ulicy Partyzantów w okolicy budynków Przedsiębiorstwa "Apena", a polegającego na potrąceniu przez Fiata Seicento pieszej w starszym wieku, która przechodziła z psem przez jezdnię w kierunku centrum Bielska-Białej w miejscu nieoznakowanym jako przejście dla pieszych. Szczególna prośba dotyczy osoby, która udzielała pokrzywdzonej pomocy medycznej do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego oraz osoby, która towarzyszyła udzielającemu pomocy.
POUCZENIE:
w przypadku otrzymania wezwania do stawiennictwa w charakterze świadka stawiennictwo pokrzywdzonego jest obowiązkowe.
w przypadku zawiadomienia o terminie rozprawy stawiennictwo pokrzywdzonego jest nieobowiązkowe.
pokrzywdzony od czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
do zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzony.

Miejscowość: Bielsko-Biała
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009