Środa 01 lutego 2023 Wydanie nr 5455
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 519/14/B Sąd Rejonowy w Zabrzu
II Wydział Karny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 02.07.2014

W sprawie: inne

Dotyczy: Adrian Chwalek O treści

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział II Karny zawiadamia wszytskich pokrzywdzonych, że w dniu 18 sierpnia 2014 roku, o godz. 09:00, w sali nr 114 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 21 odbędzie się rozprawa w sprawie p-ko Adrianowi Chwalek (sygn. akt II K 519/14, sygn. Prok. Rejonowej Zabrze Ds. 1191/13) oskarżonemu o dokonanie przestępstw z art. 286 § 1 k.k., popełnionych w miesiącach: od września do października 2011 r., od kwietnia do listopada 2012 r., od stycznia do lutego 2013 r. oraz od kwietnia do lipca 2013 r. w Zabrzu.

P O U C Z E N I E
Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie, wystawionego przez lekarza sądowego (z art. 117 § 2a k.p.k. w zw. z art. 38k.p.k.). Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji, innych organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych. położonych w obszarze właściwości danego sądu okręgowego, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sądowych [art. 8 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z późn. zm)]
Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
W tym celu pokrzywdzony może do rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. W przypadku nie uczestniczenia w rozprawie z powodu braku prawidłowego powiadomienia o jej terminie oświdczenie takie pokrzywdzony może złożyć najpóźniej bezpośrednio po wywołaniu sprawy na pierwszej rozprawie, o której został powiadomiony.
Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny, a w wypadku gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego.
. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego, wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, Sad może na jego wniosek wyznaczyć mu obrońcę z urzędu. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosk (art. 387 § 1 i 2 k.p.k.).

Miejscowość: Zabrze Województwo: śląskie Treść ogłoszenia ważna do: 18.08.2014

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.