Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: III K 54/09, VI Ds. 30/07

Sąd Okręgowy w Opolu
III Wydział Karny
ul. Plebiscytowa 3a
45-064 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.07.2009,
w sprawie: inne
Dotyczy: oskarżony Bogdan Ł, Artur P., Przemysław S.

O TREŚCI

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH O TERMINIE POSIEDZENIA

Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. Sąd Okręgowy w Opolu - Wydział III Karny
zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 28 sierpnia 2009 roku o godz. 12.00 w sali 112 przy ul. Plebiscytowej 3a odbędzie się posiedzenie w trybie art. 335 k.p.k. z oskarżenia publicznego przeciwko Bogdanowi Ł., Arturowi P., Przemysławowi S. (sygn. akt III K 54/09, VI Ds. 30/07), oskarżonym z art. 258 § 3 k.k. i inne.
Pouczenie:
1. Pokrzywdzony aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53 k.p.k. i art. 54 k.p.k.).
2. Pokrzywdzony aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 k.p.k.).
3. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego przy braku sprzeciwu pokrzywdzonego (art. 387 § 2 k.p.k.).

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.08.2009