Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt:

Sąd Okręgowy w Radomiu
II Wydział Karny
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
26-600 Radom

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.03.2010,
w sprawie: inne
Dotyczy: Roman Brzostowicz

O TREŚCI

Sąd Okręgowy w Radomiu II Wydział Karny

postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 r.
stwierdził nieważność wyroku Sądu Powiatowego w Radomiu w Wydziale dla Nieletnich

wydanego w dniu 24 sierpnia 1964 roku w sprawie NK 314/64,
mocą którego Roman Brzostowicz został uznany za winnego popełnienia czynu karalnego z art. 23 §1 m.k.k. polegającego na tym, że dnia 6 listopada 1963 r. w Klimontowie, pow. Sandomierz, działając wspólnie z innymi osobami, za pomocą plakatów rozpowszechniał fałszywe wiadomości na temat stosunków politycznych między Związkiem Radzieckim z Polską, które to wiadomości mogły wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego.

Miejscowość: Radom
Województwo: mazowieckie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.05.2010