Czwartek 04 czerwca 2020 Wydanie nr 4483
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 207/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 05.02.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra

po rozpoznaniu: 29 października 2018 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale: nieznanych wierzycieli
o: wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:

1. …zezwolenie wnioskodawcy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 338,00 zł (trzy tysiące trzysta osiem złotych ) tytułem nabycia przez Skarb Państwa prawa własnosci częsci nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S - 14 zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku: od drogi krajowej nr 91 (DK1) w m. Słowik wraz z inflastrukturą , położonej w obrębie B-56, m. Łódź, województwie łódźkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 237/2 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 479/15 z dnia 18 listopada 2015 roku znak: IA-II.7820.10.2015.LR z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu podmiotowi , który wykarze że tytułem prawnym do nieruchomości wg stanu na dzień 18 listopada 2015 r. tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 479/15. (…)
2…w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa (…)

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 05.03.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.