Środa 08 kwietnia 2020 Wydanie nr 4426
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 635/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 30.07.2019

W sprawie: inne

Dotyczy: nieznanych z imienia i nazwiska właścicieli nieruchomości O treści

Sygn. akt : II Ns 635/19
OGŁOSZENIE
„Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygn. akt II Ns 635/19 z wniosku Województwa Łódzkiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z udziałem nieznanych z imienia i nazwiska właścicieli nieruchomości o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w którym zapadło postanowienie następującej treści:
1. zezwolić dłużnikowi Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.878 złotych (tysiąc osiemset siedemdziesiąt osiem) tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego - Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonych w obrębie Gałkowice Nowe, gminie Kamieńsk, powiecie radomszczańskim, województwo łódzkie, oznaczonych jako działki numer: 140/1 i 538/1, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku, znak: GN-I.7570.236.2017.MA,
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osoby albo podmiotu albo ich następcom prawnym, które wykażą, że w dniu 24 lipca 2017r., tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 150/17, przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia,

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-misięcznego terminu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
SSR Joanna Kołomak-Kwapisz

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 11.02.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.