Wtorek 02 czerwca 2020 Wydanie nr 4481
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 323/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 12.08.2019

W sprawie: inne

O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt II Ns 323/19 z wniosku Województwa Łódzkiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:
1. zezwolić dłużnikowi Województwu Łódzkiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.822 złote (trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote) tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 12 miasto Rzgów, powiecie łódzkim wschodnim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2063/1 o powierzchni 0,0032 ha, stwierdzone decyzją Wojewody Łódzkiego nr 376/15 z dnia 24 września 2015 r., znak IA-II.7820.1.2015.ŁR;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że w dniu 24 września 2015 r., przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia;
3. ustalić wynagrodzenie kuratora Renaty Pasek na kwotę 96 (dziewięćdziesiąt sześć) złotych, którą wypłacić kuratorowi ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Miejscowość: ŁÓDŹ Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 12.02.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.