Wtorek 25 lutego 2020 Wydanie nr 4383
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: INS 491/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 12.09.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Wojewóddztwo Łódzkie- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi O treści

Sygn. akt I Ns 491/19
Dnia 12 września 2019 r.
Ogłoszenie

„Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ogłasza o:
1) zezwoleniu Województwu Łódzkiemu-Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 414,00 (czterysta czternaście złotych zero groszy) tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2019 r. (znak: GN.I.7570.205.2018.MA)) w związku z nabyciem przez wnioskodawcę prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Żytno na terenie gminy Żytno, powiat radomszczański oznaczonej jako działka nr 881/1;

2) ustanowieniu dla nieznanych wierzycieli kuratora w osobie Marzeny Ostros (adres koresp.: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109;

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wzywa wierzyciela lub wierzycieli solidarnie do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego w terminie 10 lat od dnia upływu 3 miesięcy, na który to okres dokonano ogłoszeń – pod rygorem przejścia praw do depozytu na Skarb Państwa.”

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 08.01.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.