Niedziela 19 września 2021 Wydanie nr 4955
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 146/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 09.12.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O treści

XVIII Ns 146/19

POSTANOWIENIE
Dnia 05 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodnicząca: sędzia Anna Domarecka
po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2019 roku w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale Elżbiety Wysockiej - kuratora nieznanych spadkodawców po
zmarłej Bronisławie Sobczyk
o złożenie do depozytu

postanawia:

1. zezwolić Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.097,00 zł (trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie Głuchów, gminie Tuszyn, powiecie łódzkim wschodnim, województwie łódzkim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki numer: 148/4 o pow. 0,0013 ha, 148/6 o pow. 0,0106 ha, z tym zastrzeżeniem, iż depozyt powinien być wypłacony osobie, która wykaże się tytułem prawnym do w/w nieruchomości wg stanu na dzień 21 grudnia 2012 roku;

3.ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6 –miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Miejscowość: Głuchów Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 09.06.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.