Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
VI Wydział Gospodarczy
ul. Francuska 70A
40-028 Katowice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2008,
w sprawie: sporządzenie listy wierzytelności
Dotyczy: NOVA KRUGEL sp z o.o. Chorzów

O TREŚCI

Zawiadamiam, że syndyk masy upadłości dłużnika "NOVA KRUGEL" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, w toku prowadzonego pod sygn. akt XGUp 133/07/2 postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika,
sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności.
Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w prasie wnieść, stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, sprzeciw.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009