Sobota 06 czerwca 2020 Wydanie nr 4485
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 332/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 13.01.2020

W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O treści

1) zezwolić Województwu Łódzkiemu-Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 1.660 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt) zł tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2019 r. (znak: GN.I.7570.599.2016.MA) w związku z nabyciem przez wnioskodawcę prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Łękawa na terenie gminy Bełchatów, oznaczonej jako działka nr 464/2;
2) złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek uprawnionego podmiotu, który wykaże, że w dniu 27 września 2016 r., kiedy decyzja Wojewody Łódzkiego nr 267/16 została wydana, przysługiwało mu prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia;
3) Sąd wzywa wierzyciela lub wierzycieli do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu w terminie 10 lat od dnia upływu 3 miesięcy, na który to okres dokonano ogłoszeń – pod rygorem przejścia praw do depozytu na Skarb Państwa.

Miejscowość: ŁÓDŹ Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 14.04.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.