Sobota 06 czerwca 2020 Wydanie nr 4485
notice
Sygnatura akt: XVIII Ns 390/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 14.01.2020

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych spadkobierców Stefana Kuśmierka O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny
Przewodniczący: sędzia Krzysztof Kurosz
po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2020 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi
z udziałem Karoliny Paluszkiewicza – kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Stefana Kuśmierka
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego i przyznanie wynagrodzenia dla kuratora
postanawia:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 21.151 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-8, położonej w obrębie 27 Potok, gminie Złoczew, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 192/1, zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona uprawnionej osobie lub podmiotowi, który wykaże tytuł prawny do opisanej nieruchomości, wg. stanu na dzień 15 września 2011 roku, tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 247/11;
2. (..);
3. (..);
4. stwierdzić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.


Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 15.07.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.