Sobota 15 sierpnia 2020 Wydanie nr 4555
notice
Sygnatura akt: I Ns 380/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 28.07.2020

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieruchomość O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ogłasza o:
1. zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.840,00 zł (pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych zero groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość (przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 221/18 z dnia 23 listopada 2018 r) ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2020 roku (znak: GN.I.7570.620.2018Epo) w związku z nabyciem przez wnioskodawcę prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Głuchów na terenie gminy Tuszyn, oznaczonej jako działka nr 278/13 o powierzchni 0,0115 ha;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że przysługują im prawa do spadku po Natalii Pacześ córce Jana i Józefy i Bronisławie Paczesiu synu Józefa i Stanisławy.
1) ustanowieniu dla nieznanych wierzycieli kuratora w osobie Wojciecha Charciarka (adres koresp.: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109;
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wzywa wierzyciela lub wierzycieli solidarnie do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego w terminie 10 lat od dnia upływu 3 miesięcy, na który to okres dokonano ogłoszeń – pod rygorem przejścia praw do depozytu na Skarb Państwa.

Miejscowość: Głuchów Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 29.10.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.