Środa 02 grudnia 2020 Wydanie nr 4664
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: I Ns 379/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 24.07.2020

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieruchomość przeznaczona pod budowę drogi krajowej 8 O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ogłasza o:
1) zezwoleniu Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 110.945,00 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych zero groszy) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi krajowej 8, położonej w obrębie Olszowiec A, gminie Lubochnia, powiecie tomaszowskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 577/1 o powierzchni 0,1428 oraz 576/1 o powierzchni 0,0428 ha (na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 1/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku), ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 czerwca 2019 roku (znak GN.VII.7724/O/1490.2/09/EPo), z tym zastrzeżeniem, że kwota ma być wypłacona uprawnionemu podmiotowi, który na dzień 25 stycznia 2008 roku wykaże się tytułem prawnym do niniejszej nieruchomości;
2) ustanowieniu dla nieznanych wierzycieli kuratora w osobie Agnieszki Jakubik (adres koresp.: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109;
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wzywa wierzyciela lub wierzycieli solidarnie do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego w terminie 10 lat od dnia upływu 3 miesięcy, na który to okres dokonano ogłoszeń – pod rygorem przejścia praw do depozytu na Skarb Państwa.

Miejscowość: Olszowiec A Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 29.10.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.