Piątek 23 października 2020 Wydanie nr 4624
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 876/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 22.07.2020

W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

Dotyczy: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gdańskiej 64 w Łodzi Jarosława Kacprzaka, Marii Kacprzak O treści

.Sygnatura akt II Ns 876/18
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 22 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Sędzia Agnieszka Musielska
po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gdańskiej 64 w Łodzi
przy udziale Jarosława Kacprzaka, Marii Kacprzak
o stwierdzenie nabycia spadku

p o s t a n a w i a:

1. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestniczki postępowania Lucynę Krajewską;
2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Marii Kacprzak kuratora procesowego w osobie pracownika sądu Doroty Filipiak, adres dla doręczeń: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny, Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź;
3. zarządzić ogłoszenie publiczne na tablicy ogłoszeń w budynku sądu i lokalu Urzędu Miasta Łodzi oraz biuletynie elektronicznym ebos o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowego jej przedmiotu (stwierdzenie nabycia spadku po Ignacym Kaczmarku i ważność testamentu notarialnego z dnia 11 lutego 2009 r.)
4. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń;

Miejscowość: ŁÓDŹ Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 11.09.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.