Sobota 15 maja 2021 Wydanie nr 4828
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: I Ns 815/14 Sąd Rejonowy w Kutnie
I Wydział Cywilny
ul. Staszica 3
99-300 Kutno

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 10.09.2020

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Bank Spółdzielczy w Bedlnie O treści

O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy w Kutnie zawiadamia, iż w dniu 18 marca 2015 roku tutejszy Sąd na posiedzeniu jawnym w sprawie I Ns 815/14 z wniosku Katarzyny Łuckiej o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowił:

zezwolić wnioskodawcy Katarzynie Łuckiej na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 292,06 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 06/100) złotych z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą, wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych nr LD1K/00023527/9 na rzecz Banku Spółdzielczego w Bedlnie z zaznaczeniem, iż wnioskodawca zrzeka się uprawnienia do odebrania z powrotem kwoty złożonej do depozytu.

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny określa zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot, przytacza się okoliczności uzasadniające złożenie, dokładnie oznacza się przedmiot, który ma być złożony, wskazuje osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu okresu, na który zostało wywieszone wezwanie, pod rygorem przejęcia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.”Sędzia Sądu Rejonowego
w Kutnie

Szymon Kozłowski

Miejscowość: Bedlno Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 10.03.2021

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.