Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: VK 1394/10

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.09.2010,
w sprawie: zawiadomienie pokrzywdzonych o przesłaniu wniosku o ukaranie do sądu

O TREŚCI

Sekretariat V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone w sprawie p-ko oskarżonym Marcinowi Wolskiemu, Maciejowi Kasicy, Damianowi Kolendzie, Kamilowi Krawczykowi, Karolinie Kozłowskiej, Marcinowi Jareckiemu, Łukaszowi Aftowiczowi, Anicie Kiduli, Adrianowi Krzesińskiemu, Katarzynie Niemierskiej, Jackowi Szymczykowi, oskarżonym o czyny z art. 18§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k., że w dniu 5.10.2010r. godz. 9.30 sala nr 1 w gmachu Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109 odbędzie się posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku w trybie art. 335 k.p.k. i art. 349 k.p.k.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.10.2010