Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 943/07

Sąd Rejonowy w Jaworznie
I Wydział Cywilny
ul. Grunwaldzka 28
43-600 Jaworzno

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2008,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobierców po Władysławie Mieczysławie Wrona

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym,
pod sygn. akt I Ns 943/07

toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Mieczysławie Wrona synu Władysława i Ludwiki, zmarłym w dniu 19 lipca 2005 r. w Jaworznie
Ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009