Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I C 623/13

Tytuł: Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-06-20
Data orzeczenia: 20 czerwca 2016
Data publikacji: 18 października 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Słupsku
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Katarzyna Niemczyk
Sędziowie:
Protokolant: st.sekr.sąd. Monika Kaniowska
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

0.0.i.Sygn. akt C 623/13

I.P O S T A N O W I E N I E

Dnia 20 czerwca 2016r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk

Protokolant: st.sekr.sąd. M. K.

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016r. w Słupsku na posiedzeniu jawnym

sprawy z powództwa E. J.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. i Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W.

o zapłatę

postanawia:

1. uzupełnić wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku wydany w dniu 06.04.2016r. sygn. akt I C 623/13 w ten sposób, że dodać pkt. V wyroku o treści: „oddalić wniosek pozwanego U. (...)w W.o zasądzenie od powódki E. J.na rzecz pozwanego U. (...)z siedzibą w W.zwrot kosztów postępowania”;

2. oddalić wniosek pozwanego U. (...)z siedzibą w W.o uzupełnienie wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 06.04.2016r. w pozostałym zakresie.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij