Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XXVI GC 543/13

Tytuł: Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-20
Data orzeczenia: 20 lutego 2014
Data publikacji: 15 lutego 2017
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział: XXVI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący: Ewa Fiedorowicz
Sędziowie:
Protokolant: Emilia Kulesza
Hasła tematyczne: Spółdzielnia
Podstawa prawna: art. 48 oraz art. 54 prawa spółdzielczego

Sygn. akt XXVI GC 543/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XXVI Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR del. Ewa Fiedorowicz

Protokolant: Emilia Kulesza

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni (...)z siedzibą w W.

przeciwko (...) z siedzibą w G.

o zapłatę

na skutek zarzutu pozwanego

postanawia:

odmówić odrzucenia pozwu.

SSR del. Ewa Izabela Fiedorowicz

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij