Czwartek 09 lipca 2020 Wydanie nr 4518
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2013-12-30
Data orzeczenia:
30 grudnia 2013
Data publikacji:
12 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
30 grudnia 2013
Sygnatura:
VI Gz 346/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Michalina Sanecka
Protokolant:
st. sekr. sądowy Halina Ramska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt VI Gz 346/13

POSTANOWIENIE

Dnia 30 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Michalina Sanecka

Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Ramska

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2013 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko J. M.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydziału Gospodarczego z dnia 4 listopada 2013 r., sygn. akt V GC 345/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie go od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej od apelacji.

Sąd Rejonowy ustalił, że pozwany jest w tanie uiścić opłatę sądową od apelacji w kwocie 606 zł, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje przychody, dlatego przewidując realizację swoich praw przed sądem, powinien uwzględnić także konieczność posiadania środków na prowadzenie procesu sądowego.

Na postanowienie to zażalenie złożył pozwany który zarzucił, że prowadząc działalność gospodarczą ponosi straty, a koszty utrzymania rodziny i domu uniemożliwiają mu poniesienie kosztów sądowych w niniejszej sprawie bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tj. Dz. U. z 2010 r, nr 90, poz. 594 z późn. zm.) zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ponieważ pozwany prowadzi działalność gospodarczą, wymaga się, aby ocenie poddana była również kondycja finansowa przedsiębiorcy.

Prowadzenie procesów sądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest formą prowadzenia działalności gospodarczej i dlatego prawidłowo ustalił Sąd Rejonowy, że pozwany prowadząc proces, winien liczyć się z koniecznością wyłożenia środków na koszty procesu.

Zwolnienia od kosztów mogą domagać się osoby, które faktycznie nie mają środków na utrzymanie.

Pozwany zadeklarował, że miesięcznie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskuje około 2.000 zł.

Brak więc podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia i Sąd zażalenie oddalił na podstawie art. 397 § 1 i 2 kpc i art. 385 kpc.

zarządzenie:

1)  Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełn. pozwanego,

2)  Po zwrocie dowodu doręczenia zwrócić akta Sądowi Rejonowemu w Tarnobrzegu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.