Sobota 26 września 2020 Wydanie nr 4597
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2011-05-31
Data orzeczenia:
31 maja 2011
Data publikacji:
12 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
31 maja 2011
Sygnatura:
II AKzw 648/11
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Wiesław Kosowski
Protokolant:
Dariusz Bryła
Hasła tematyczne:
Warunkowe Przedterminowe Zwolnienie ,  Środki Wykonawcze
Podstawa prawna:
art. 77§1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt II AKzw 648/11

POSTANOWIENIE

Dnia 31 maja 2011r.

Sad Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Wiesław Kosowski

Protokolant: Dariusz Bryła

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Stanisława Kaźmierczaka

po rozpoznaniu w sprawie P. Ł.

skazanej za przestępstwo z art. 286 §1 kk

zażalenia wniesionego przez Dyrektora Zakładu Karnego w C.

na postanowienie Sądu Okręgowego w B.

z dnia 5 kwietnia 2011r., sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego zwolnienia

na podstawie art. 437 § 1 kpk w zw. z art. 1 § 2 kkw

postanawia

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

1)  na mocy art. 77 § 1, art. 78 §1 i art. 80 § 1 kk warunkowo zwolnić P. Ł., c. R.i T., ur. (...)w S., skazaną prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w J.z dnia 08.04.2008r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 286§1kk, z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wyznaczając okres próby do dnia 31 maja 2013 r.;

2)  na mocy art. 159 kkw i art. 72 §1 pkt 4, 8 kk oddać warunkowo zwolnioną w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz zobowiązać:

-.

-

do wykonywania pracy zarobkowej

-

przestrzegania zasad współżycia społecznego;

2)  na podstawie art. 624 §1 kpk zwolnić skazaną od ponoszenia wydatków postępowania odwoławczego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Zażalenie jest zasadne i na uwzględnienie zasługuje.

Skorzystanie przez skazaną z dobrodziejstwa warunkowego przedterminowego zwolnienia wymaga przekonania, że po zwolnieniu będzie przestrzegała porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Przekonanie to musi wynikać z łącznej oceny tych wszystkich elementów, które wymienione zostały w przepisie art. 77 § 1 kk., a są nimi: postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy sposób życia przed popełnieniem przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Ocena wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w C. o warunkowe zwolnienie poprzez pryzmat tych przesłanek pozwala na jego pozytywne uwzględnienie.

Z opinii administracji zakładu karnego na temat skazanej wynika, że jej zachowanie w trakcie odbywania kary oceniono jako pozytywne. P. Ł.odbywa karę w systemie programowego oddziaływania i zadania z niego wynikające realizuje właściwe. Nadto skazana jest zatrudniona w (...)w W., gdzie dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, jak również stosuje się do obowiązujących przepisów za co wielokrotnie została nagrodzona, w tym najwyższymi nagrodami w postaci widzeń poza zakładem karnym, które realizowała bez zastrzeżeń. Godzi się nadto zauważyć, iż skazana realizuje obowiązek naprawienia szkody, o czym świadczą dołączone do akt dowody poszczególnych wpłat rat.

Podkreślić należy, że dotychczasowe życie skazanej oraz okoliczności popełnionego przestępstwa sąd meriti wziął pod uwagę przy wymiarze kary, zatem przesłanki te nie powinny stanowić dominującej roli w ocenie wykonywania kary, gdzie przecież zasadniczą podstawę winna stanowić ocena zachowanie skazanej podczas odbywania kary i przede wszystkim zmiany w jej postawie.

Koniec kary, którą aktualnie skazana odbywa wprawdzie przypada na dzień 22.12.2011r., niemniej trudno uznać to za okres na tyle długi, by sprzeciwiał się warunkowemu przedterminowemu zwolnieniu, tym bardziej, iż ustalony okres próby przez dłuższy niż ta kara czas pozwoli na oddziaływanie wychowawcze wobec skazanej tyle, że w warunkach wolnościowych.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny orzekł jak w części dyspozytywnej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.