Czwartek 21 stycznia 2021 Wydanie nr 4714
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-04-15
Data orzeczenia:
15 kwietnia 2013
Data publikacji:
29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
15 kwietnia 2013
Sygnatura:
II Cz 305/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Grażyna Kobus
Hasła tematyczne:
Zwolnienie Od Kosztów
Podstawa prawna:
art. 102 ust. 1 uoks
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 305/13

POSTANOWIENIE

Dnia, 15 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Grażyna Kobus

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia powódki H. M.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 11 marca 2013 r., sygn. akt VIII C 96/13

oddalające jej wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

w sprawie przeciwko Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr A. S.

o zapłatę 21.368 zł

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu oddalił wniosek powódki o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdyż powódka i jej mąż otrzymują świadczenia emerytalne w łącznej kwocie ponad 2800 zł miesięcznie, co pozwala powódce na poniesienie kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania powódki i jej męża. Powódka licząc się ewentualnością postępowania sądowego w niniejszej sprawie winna była wygospodarować na ten cel odpowiednie środki.

W zażaleniu powódka podniosła, że nie zgadza się z decyzją Sądu i tym, że dochody powódki i jej męża pozwalają na poniesienie kosztów sądowych oraz że mogła poczynić oszczędności licząc się z wniesieniem sprawy do sądu. Dochody powódki i jej męża wynoszą łącznie 2847 zł, a wydatki na utrzymanie mieszkania i opłaty za media, ogrzewanie i leki – 1318 zł miesięcznie. Z pozostałej kwoty 1529 zł muszą się wyżywić, kupić niezbędną odzież i dokonać naprawy sprzętu gospodarstwa domowego. Nadto, ze względu na trudności z poruszaniem się, aby pojechać do lekarza powódka musi korzystać z taksówek,.

Dlatego też domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia i uwzględnienia jej wniosku w całości.

Zażalenie nie podlega uwzględnieniu.

Nie można bowiem podzielić stanowiska skarżącej, że w sytuacji finansowej powódki i jej męża, gdy oboje z mężem uzyskują stałe dochody w kwocie 2847 zł miesięcznie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, powódka nie jest w stanie poczynić jakichkolwiek oszczędności bądź zaciągnąć niewielkiej pożyczki, którą spłaci w niewysokich ratach, na pokrycie kosztów sądowych w zainicjowanym przez nią postępowaniu.

W takich też okolicznościach prawidłowo uznał Sąd Rejonowy, że powódka ma możliwość poniesienia kosztów sądowych (koszty te na obecnym etapie postępowania obejmują opłatę sądową od pozwu w kwocie 1069 zł ) własnymi siłami bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny.

Z uwagi na powyższe nie znalazł Sąd Okręgowy podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia i zażalenie oddalił z mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.