Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: III Ca 1840/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-03-27
Data orzeczenia: 27 marca 2015
Data publikacji: 16 września 2016
Data uprawomocnienia: 27 marca 2015
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący: Zofia Szcześniewicz
Sędziowie: Dorota Kozarzewska
Radosław Olewczyński

Protokolant: Monika Bura
Hasła tematyczne: Bezumowne Korzystanie
Podstawa prawna: art. 230 k.c. w związku z art. 224 § 2 k.c. w związku z art. 225 k.c.

Sygn. akt III Ca 1840/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SO Dorota Kozarzewska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od punktu 1 wyroku wstępnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 października 2014 r. wydanego w sprawie I C 563/13

oddala apelację.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij