Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: VIII U 2175/15

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-04-26
Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016
Data publikacji: 16 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: A. Domańska Jakubowska
Sędziowie:
Protokolant: Magdalena Baraniecka
Hasła tematyczne: Emerytura Pomostowa
Podstawa prawna: art. 4 ustawy z 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych

Sygn. akt VIII U 2175/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: SSO A. D. J.

Protokolant Magdalena Baraniecka

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 roku w Łodzi

sprawy Z. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania Z. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 7 lipca 2015 roku znak E (...)

o prawo do emerytury pomostowej

zmienia zaskarżoną de cyzję i przyznaje wnioskodawcy Z. K. prawo do emerytury pomostowej od dnia 1 8 maja 2015 roku .

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij