Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I C 320/16

Tytuł: Sąd Rejonowy w Wieliczce z 2016-06-15
Data orzeczenia: 15 czerwca 2016
Data publikacji: 18 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Wieliczce
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Paweł Styrna
Sędziowie:
Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt: I C 320/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Paweł Styrna

Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Wieliczce

sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G.

przeciwko M. Z.

o zapłatę

zasądza od M. Z. na rzecz (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi liczonymi od 26 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 8217 zł (osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij