Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: II K 630/15

Tytuł: Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2015-08-24
Data orzeczenia: 24 sierpnia 2015
Data publikacji: 27 marca 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Wydział: II Wydział Karny
Przewodniczący:
Sędziowie:
Protokolant:
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt II K 630/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Zawierciu w II – im Wydziale Karnym

w składzie: Przewodniczący SSR Jarosław Noszczyk

Protokolant st. sekretarz sądowy Bożena Moryń

pod nieobecność Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zawierciu

po rozpoznaniu w dniu: 24.08.2015 r.

sprawy K. L. , s. A. i J., ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

W dniu 17 maja 2015r. w P. gm. M., uderzając kilkakrotnie napotkanym przypadkowo znakiem drogowym w zaparkowany na poboczu drogi ciągnik rolniczy m-ki U. o nr rej. (...), dokonał zniszczenia mienia poprzez uszkodzenie jego elementów karoserii i wyposażenia w postaci metalowej maski przedniej oraz filtra powietrza, czym spowodował straty w wysokości 500zł. na szkodę J. L..

- tj. o czyn z art. 288 §1kk

1.  Oskarżonego K. L. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 288§1kk i na podstawie art.288§1kk w zw. z art. 58§3kk i art. 33§1 i 3kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) złotych,

2.  na podstawie art.627kpk w zw. z art.2 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. Ust. 1983 Nr 49 poz.223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 215 (dwieście piętnaście) złotych, w tym opłatę sądową 75 (siedemdziesiąt pięć) złotych i wydatki 140 (sto czterdzieści) złotych.

II K 630/15

UZASADNIENIE

K. L. stanął pod zarzutem popełnienia występku z art. 288 §1 kk, polegającego na tym, że w dniu 17 maja 2015r. w P., uderzając kilkakrotnie przypadkowo napotkanym znakiem drogowym w zaparkowany na poboczu drogi ciągnik rolniczy m-ki U. o nr rej. (...), dokonał zniszczenia mienia poprzez uszkodzenie elementów jego karoserii i wyposażenia w postaci metalowej maski przedniej oraz filtra powietrza, czym spowodował straty w wysokości 500 zł. na szkodę J. L..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 17 maja 2015r. J. L. przebywał w swoim miejscu zamieszkania w P.. Przed posesją zaparkowany był jego ciągnik rolniczy m-ki U. o nr rej. (...). Około godziny 13.30 pokrzywdzony usłyszał odgłosy uderzeń metalu o metal. Gdy podszedł do okna zobaczył jak znany mu osobiście K. L. trzymając oburącz przedmiot przypominający znak drogowy uderzał w prawą część maski jego ciągnika, w miejsce gdzie umieszczony jest filtr powietrza. J. L. chcąc go zatrzymać, wybiegł z domu ale mężczyzna zdążył oddalić się. O zdarzeniu pokrzywdzony niezwłocznie powiadomił Policję. Wykonane na miejscu zdarzenia czynności potwierdziły, że ciągnik pokrzywdzonego został umyślnie uszkodzony, a sprawcą tych uszkodzeń był oskarżony K. L.. (dowód: protokół przesłuchania świadka J. L. k. 2-6; protokół oględzin ciągnika k. 9-10).

Oskarżony K. L. ma 34 lata, wykształcenie podstawowe. Jest rozwiedziony, posiada dwoje dzieci na utrzymaniu. Utrzymuje się z prac dorywczych, osiągając średnio miesięcznie dochody na poziomie 1.000 zł. Nie był dotychczas karany (dane o karalności k. 40). Nie leczył się psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego (k. 21-23) oskarżony K. lis przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i wyjaśnił, że jest skłócony z rodziną L.. W dniu zdarzenia był zdenerwowany faktem, iż J. L. zaparkował swój ciągnik w taki sposób, aby uniemożliwić wykonywanie prac drogowych oraz utrudnić mu dojazd do jego posesji. Ponadto znajdował się wtedy pod działaniem alkoholu i dlatego widząc leżący opodal znak drogowy podniósł go i dwukrotnie uderzył nim w maskę ciągnika, nie zważając jakie czyni uszkodzenia. W toku czynności oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej.

Prokurator Rejonowy w Zawierciu wraz z aktem oskarżenia przeciwko K. L. złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu uzgodnionej kary samoistnej grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 15 zł.

Sąd Rejonowy w Zawierciu na podstawie art. 343§2 kpk w zw. z art. 335§1 kpk uwzględnił wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu uzgodnionej w postępowaniu przygotowawczym kary bez prowadzenia postępowania dowodowego albowiem zarówno okoliczności popełnienia czynu jak i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. Rodzaj i rozmiar wymierzonej oskarżonemu kary spełni nadto swe cele w zakresie indywidualnego oraz społecznego oddziaływania. Sad obciążył ponadto oskarżonego kosztami postępowania poniesionymi w sprawie.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij