Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: IV P 1/15

Tytuł: Sąd Rejonowy w Żyrardowie z 2015-10-27
Data orzeczenia: 27 października 2015
Data publikacji: 18 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Żyrardowie
Wydział: IV Wydział Pracy
Przewodniczący: Dariusz Mikucki
Sędziowie:
Protokolant: Angelika Sosnowska
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt IV P 1/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2015r.

Sąd Rejonowy w Żyrardowie w Wydziale IV Pracy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Dariusz Mikucki

Protokolant: Angelika Sosnowska

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015r.

w Ż. na rozprawie

sprawy z powództwa D. S.

przeciwko Z. S. – właścicielowi przedsiębiorstwa Firma (...) w J.

o diety, ryczałty za noclegi, zwrot kosztów przejazdów i wydatków z podróży służbowych

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego Z. S. na rzecz powoda D. S. kwotę 20.052,76 (dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt dwa i 76/100) złotych tytułem diet i ryczałtów za noclegi z podróży służbowych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 grudnia 2014r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo powoda D. S. w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanego Z. S. na rzecz powoda D. S. kwotę 1.087 (jeden tysiąc osiemdziesiąt siedem i 00/100) złotych tytułem kosztów zastępstwa prawnego;

4.  nadaje wyrokowi w pkt 1 z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 1.680,00 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt i 00/100) złotych;

5.  nakazuje pobrać od pozwanego Z. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Żyrardowie kwotę 3.951,00 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden i 00/100) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij