Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: III Ca 33/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-06-06
Data orzeczenia: 6 czerwca 2014
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 6 czerwca 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący: Bogdan Jachowicz
Sędziowie: Wojciech Borten
Wioletta Sychniak

Protokolant: Łukasz Wiktorski
Hasła tematyczne: Lokal Mieszkalny
Podstawa prawna: art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sygn. akt III Ca 33/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Wojciech Borten

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2014 r. w Łodzi

sprawy z powództwa Miasta Ł.

przeciwko I. G. i D. G.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt III C 1247/12

1.  zmienia zaskarżone orzeczenie w ten sposób, że oddala powództwo w całości i zasądza od Miasta Ł. na rzecz I. G. i D. G. solidarnie kwotę 3 634 (trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz I. G. i D. G. solidarnie kwotę 4 748 (cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij