Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: III Ca 1716/13

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-05-16
Data orzeczenia: 16 maja 2014
Data publikacji: 28 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 16 maja 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący: Zofia Szcześniewicz
Sędziowie: Barbara Pięcek
Tomasz Kalsztein

Protokolant: Anna Paradowska
Hasła tematyczne: Odszkodowanie
Podstawa prawna: art. 436 k.c.

Sygn. akt III Ca 1716/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędzia SO Barbara Pięcek

Sędzia SR Tomasz Kalsztein

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2014 roku w Łodzi,

na rozprawie sprawy

z powództwa P. B.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 21 października 2013 roku, sygn. akt I C 396/13

oddala apelację.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij