Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: III Ca 275/15

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-05-27
Data orzeczenia: 27 maja 2015
Data publikacji: 13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia: 27 maja 2015
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący: Krzysztof Kacprzak
Sędziowie: Marta Witoszyńska
Dorota Kozarzewska

Protokolant: Monika Bura
Hasła tematyczne: Odszkodowanie
Podstawa prawna: art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie lokatorów...

Sygn. akt III Ca 275/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Marta Witoszyńska

SO Dorota Kozarzewska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. L.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 5 grudnia 2014 roku, sygn. akt I C 775/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz W. L. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij