Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024
Sygnatura akt: X GC 639/11

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-10-17
Data orzeczenia: 17 października 2014
Data publikacji: 21 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: X Wydział Gospodarczy
Przewodniczący: Bartosz Kaźmierak
Sędziowie:
Protokolant: sekr.sąd. Karolina Siarka
Hasła tematyczne: Odszkodowanie
Podstawa prawna: art. 415 kc

Sygn. akt X GC 639/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Bartosz Kaźmierak

Protokolant: sekr.sąd. Karolina Siarka

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2014 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Ltd z siedzibą w L., Wielka Brytania

przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S.

o zapłatę 3 646 459,50 Euro

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od (...) Ltd z siedzibą w L., Wielka Brytania na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. kwotę 7 217,- (siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu

3.  nakazuje pobrać od (...) Ltd z siedzibą w L., Wielka Brytania na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 11 196,53 zł (jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sadowych.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij