Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II K 247/13

Tytuł: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2014-01-29
Data orzeczenia: 29 stycznia 2014
Data publikacji: 16 lipca 2018
Data uprawomocnienia: 6 lutego 2014
Sąd: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Wydział: II Wydział Karny
Przewodniczący: Maciej Maciejewski
Sędziowie:
Protokolant: Patryk Bartoszyński
Hasła tematyczne: Przestępstwo Przeciwko Mieniu ,  Wykroczenie
Podstawa prawna: art. 278 § 1 k.k, art. 119 § 1 k.w, art. 122 § 1 k.w

Sygn. akt II K 247/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący

SSR Maciej Maciejewski

Protokolant

Patryk Bartoszyński

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie Elżbiety Smolny

po rozpoznaniu w dniach 20 maja 2013 roku, 26 czerwca 2013 roku, 09 października 2013 roku, 13 listopada 2013 roku i 29 stycznia 2014 roku, sprawy

D. P.

syna J. i A. z domu U.

urodzonego (...) w D.

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 30 lipca 2012r. w D.dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch telefonów komórkowych marki S.wartości 200 zł (...) (...)i A. (...)wartości 250 zł na szkodę P. C.i aparatu fotograficznego marki C.wartości 350 zł na szkodę K. C.

to jest o czyn z art. 278 § 1 k.k.

II. w dniu 27 września 2012r. w B. wykorzystując nieuwagę M. P. z regału sklepu spożywczego znajdującego się na ul. (...), zabrał w celu przywłaszczenia należący do niej telefon komórkowy G. G. wartości 400 zł działając na jej szkodę

to jest o czyn z art. 278 § 1 k.k.

T. S.

syna K.i K.z domu (...)

urodzonego (...) w B.

oskarżonego o to, że:

III. we wrześniu 2012r. w B. nabył telefon komórkowy S. (...)o wartości 400zl pochodzący z kradzieży za kwotę 50 zł w ten sposób, że po kradzieży telefonu dokonanej w tym samym dniu przez D. P. na szkodę M. P. odkupił go od niego wiedząc, że telefon został uzyskany za pomocą czynu zabronionego

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k.

I. oskarżonego D. P. uznaje za winnego tego, że w dniu 30 lipca 2012 roku w D. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki S. (...) o wartości 100 zł i telefonu komórkowego marki A. (...) wartości 250 zł na szkodę P. C. oraz aparatu fotograficznego marki C. wartości 350 zł na szkodę K. C., to jest występku z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. oskarżonego D. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II. części wstępnej wyroku, z tym że przyjmuje iż czyn ten wyczerpywał znamiona wykroczenia z art. 119 § 1 k.w. i za to na podstawie art. 119 § 1 k.w. w zw. z art. 20 § 1 i § 2 k.w. i art. 21 § 1 k.w. wymierza mu karę miesiąca ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin;

III. oskarżonego T. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym że przyjmuje, iż czyn ten wyczerpywał znamiona wykroczenia z art. 122 § 1 k.w. i za to na podstawie art. 122 § 1 k.w. w zw. z art. 20 § 1 i § 2 k.w. i art. 21 § 1 k.w. wymierza mu karę miesiąca ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin;

IV. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego D. P. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, a na podstawie art. 73 § 2 k.k. oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

V. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonych D. P. i T. S. od ponoszenia kosztów sądowych, zaliczając wydatki poniesione od chwili wszczęcia postępowania na rachunek Skarbu Państwa.

(...)

(...)

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij