Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: VII Pa 287/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-11-20
Data orzeczenia: 20 listopada 2014
Data publikacji: 28 maja 2018
Data uprawomocnienia: 20 listopada 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Sędziowie: Karol Kotyński
Monika Pawłowska – Radzimierska

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kurczewska
Hasła tematyczne: Przywrócenie Do Pracy
Podstawa prawna: art. 45 kp, art. 30 kp

Sygn. akt VII Pa 287/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca– Sędzia SO Anna Rodak

Sędziowie: Sędzia SO Karol Kotyński

Sędzia SO Monika Pawłowska – Radzimierska (spr.)

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2014 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa H. R.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie IV Wydziału Pracy

z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie sygn. akt IV P 280/13

1.  zmienia zaskarżony wyrok i zasądza od Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz H. R. kwotę 12 540 (dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści) złotych tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;

2.  zasądza od Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz H. R. kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za obie instancje.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij