Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: X GC 187/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-04-28
Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016
Data publikacji: 16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: X Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Sędziowie:
Protokolant:
Hasła tematyczne: Umowa O Dzieło
Podstawa prawna: art. 627 i nast. kc

Sygn. Akt. X GC 187/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sądu Okręgowego Dorota Sulińska - Kowalska

Protokolant: sekr. sąd. Paweł Miszczak

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości Zakładu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ł.

przeciwko Zakładowi (...) Ruchu Drogowego „Z. „ Spółce Akcyjnej z (...) we W.

o zapłatę

1.  zasądza od Zakładu (...) Ruchu Drogowego „Z. „ Spółki Akcyjnej z (...) we W. na rzecz Syndyka masy upadłości Zakładu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ł.:

1)  kwotę 98.250,14 zł. ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 14/100) z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych od dnia 4 maja 2012 roku do dnia zapłaty;

2)  odsetki w wysokości odsetek ustawowych od kwot:

a). 27.643,43 zł. ( dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 43/100) za okres od dnia 4 maja 2012 roku do dnia 2 sierpnia 2012 roku;

b). 654,61 zł. ( sześćset pięćdziesiąt cztery złote 61/100) za okres od dnia 4 maja 2012 roku do dnia 14 sierpnia 2012 roku;

c). 922,50 zł. ( dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100) od dnia 4 maja 2012 roku do dnia 16 sierpnia 2012 roku;

2.  umarza postępowanie w sprawie w zakresie kwoty 29.220,54 zł. ( dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 54/100);

3.  zasądza od Zakładu (...) Ruchu Drogowego „Z. „ Spółki Akcyjnej z (...) we W. na rzecz Syndyka masy upadłości Zakładu

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości

Likwidacyjnej z siedzibą w Ł. kwotę 9.991 zł. ( dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij