Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: IV Ka 161/15

Tytuł: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-04-24
Data orzeczenia: 24 kwietnia 2015
Data publikacji: 3 lipca 2018
Data uprawomocnienia: 24 kwietnia 2015
Sąd: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział: IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący: Włodzimierz Hilla
Sędziowie:
Protokolant: protokolant sądowy Mateusz Pokora
Hasła tematyczne: Wykroczenie
Podstawa prawna: art. 437§1kpk

Sygn. akt. IV Ka 161/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący SSO Włodzimierz Hilla

Protokolant protokolant sądowy Mateusz Pokora

przy udziale ------

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku

sprawy M. M. (1) s. S. i T., ur. (...) we W.

obwinionego z art. 92 a k.w. w zw. z § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

na skutek apelacji wniesionej przez (...) w B.

od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2014 roku - sygn. akt XIV W 5779/13

zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w zw. z art. 45 § 1 k.w. postępowanie umarza; kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa.

IV Ka 161/15

UZASADNIENIE

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie była apelacja oskarżyciela publicznego – (...) w B. od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 18 grudnia 2014 r. (sygn. akt XIV W 5779/13), uniewinniającego M. M. (1) od zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu z art. 92a k.w. w zw. z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a mającego mieć miejsce 25 marca 2013 r.

Na etapie postępowania odwoławczego, w trakcie rozpoznawania sprawy, stosownie do treści przepisu art. 45 § 1 k.w., z upływem dnia 25 marca 2015 r. doszło do przedawnienia karalności niniejszego czynu, albowiem od dnia zdarzenia upłynął ustawowy, dwuletni okres.

W konsekwencji, stosownie do treści cyt. przepisu ustawy, a także przepisu art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w., zaskarżony wyrok podlegał zmianie i umorzeniu z uwagi na wystąpienie tejże ujemnej przesłanki procesowej.

Rozstrzygnięcie odnośnie kosztów postępowania ma swe oparcie w treści przepisu art. 118 § 2 k.p.w.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij