Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: VII Pa 183/15

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-12-08
Data orzeczenia: 8 grudnia 2015
Data publikacji: 17 lipca 2018
Data uprawomocnienia: 8 grudnia 2015
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: Agnieszka Gocek
Sędziowie: Karol Kotyński
Monika Pawłowska – Radzimierska

Protokolant: st. sekr. sąd. Mirosława Kuchnio
Hasła tematyczne: Wynagrodzenie Za Pracę
Podstawa prawna: art. 1 ustawy z 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospod. rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. nr 54 poz. 310)

Sygn. akt VII Pa 183/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Gocek

Sędziowie SSO Karol Kotyński

SSO Monika Pawłowska – Radzimierska (spr.)

Protokolant st. sekr. sąd. Mirosława Kuchnio

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa

A. D.

przeciwko

Urzędowi Gminy w G.

o ustalenie i dodatek stażowy

na skutek apelacji powódki A. D.

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie IV Wydziału Pracy

z dnia 16 marca 2015 roku sygnatura akt IV P 53/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 3 (trzecim) i 5 (piątym) w ten sposób, że :

1.  ustala, iż zaliczeniu do stażu pracy powódki A. D. w pozwanym Urzędzie Gminy w G. podlegają okresy pracy jako domownika w gospodarstwie rolnym, w okresach:

- od dnia 29 czerwca 1995 roku do dnia 28 września 1995 roku,

- od dnia 22 czerwca 1996 roku do dnia 17 sierpnia 1998 roku,

- od dnia 8 września 1998 roku do dnia 14 czerwca 2001 roku,

- od dnia 16 maja 2002 roku do dnia 29 lipca 2002 roku,

2.  zasądza od Urzędu Gminy w G. na rzecz A. D. kwoty:

a.  158,40 (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 listopada 2012 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc listopad 2012 roku,

b.  158,40 (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc grudzień 2012 roku,

c.  158,40 (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc styczeń 2013 roku,

d.  158,40 (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc luty 2013 roku,

e.  158,40 (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 marca 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc marzec 2013 roku,

f.  158,40 (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 kwietnia 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc kwiecień 2013 roku,

g.  158,40 (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 maja 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc maj 2013 roku,

h.  158,40 (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc czerwiec 2013 roku,

i.  158,40 (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 lipca 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc lipiec 2013 roku,

j.  179,30 (sto siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc sierpień 2013 roku,

k.  147,00 (sto czterdzieści siedem) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 września 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc wrzesień 2013 roku,

l.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 października 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc październik 2013 roku,

m.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 listopada 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc listopad 2013 roku,

n.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc grudzień 2013 roku,

o.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc styczeń 2014 roku,

p.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2014 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc luty 2014 roku,

q.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 marca 2014 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc marzec 2014 roku,

r.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc kwiecień 2014 roku,

s.  1650,00 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 16 marca 2015 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za okres od maja 2014 roku do lutego 2015 roku,

t.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 lipca 2015 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc lipiec 2015 roku,

u.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc sierpień 2015 roku,

v.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 września 2015 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc wrzesień 2015 roku,

w.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 października 2015 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc październik 2015 roku,

x.  165,00 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 listopada 2015 roku do dnia zapłaty tytułem wyrównania dodatku za wieloletnią pracę za miesiąc listopad 2015 roku,

3.  oddala powództwo w zakresie roszczenia o zaliczenie do stażu pracy okresu od dnia 30 lipca 2003 roku do dnia 11 stycznia 2004 roku, jako okresu pracy domownika w gospodarstwie rolnym oraz w zakresie odsetek w pozostałej części,

4.  umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

5.  oddala wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego,

6.  nakazuje ściągnąć od Urzędu Gminy w G. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Kutnie kwotę 253,00 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote tytułem opłaty stosunkowej od pozwu w części uwzględniającej powództwo, co do roszczeń opisanych w punktach od 1a. (jeden a.) do 1s. (jeden s.)

II.  odrzuca apelację w zakresie żądania odsetek od kwot wyrównania dodatku za

wieloletnią pracę za okres od maja 2014 roku do lutego 2015 roku w pozostałej części,

III.  oddala apelację w pozostałym zakresie,

IV.  oddala wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w

postępowaniu apelacyjnym.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij